Wat?

Pre-implantatie genetische test of PGT is een genetische screening van de embryo’s voor ze worden teruggeplaatst.

Op dag 3 of dag 5 na de pick-up van eicellen, kunnen 1 of 2 cellen uit het embryo weggenomen worden. Vervolgens kan het erfelijk materiaal in de cellen geanalyseerd worden en kunnen bepaalde erfelijke defecten of aandoeningen opgespoord worden. Het doel is een embryo terug te plaatsen dat genetisch normaal is.

Wie?

PGT wordt toegepast om een gekende erfelijke familiale aandoening op te sporen.

PGT wordt toegepast bij koppels met herhaald implantatie falen of herhaald miskraam, om een afwijking te detecteren.