Roken

Roken vermindert het aantal eicellen, de eicelkwaliteit en de kans op innesteling van een embryo. Ook als man is dit belangrijk. Roker geeft meer DNA fragmentatie in de zaadcellen, waardoor de genetische kwaliteit van de zaadcellen sterk achteruitgaat. Stoppen met roken loont! Je kans op zwangerschap herstelt na stoppen, vergelijkbaar met niet-rokers.

Voeding en gewicht

Onder- en overgewicht zijn een duidelijk probleem, maar een gezond voedingspatroon zijn voor iedereen belangrijk. Alcoholgebruik geeft oa een verhoogd risico op miskraam, lager geboortegewicht en vroeggeboorte. We raden veiligheidshalve aan om alle alcoholinname te vermijden vanaf het moment dat je probeert zwanger te worden.

Sport en beweging

Verschillende studies toonden aan dat bedrust niet leidt tot een verhoogde kans op zwangerschap. Sport en beweging hebben een positief effect op lichaam en geest en worden actief aangeraden tijdens een fertiliteitsbehandeling.

Foliumzuur

Inname van foliumzuur verminderd de kans op neurale buisdefecten zoals open ruggetjes, gespleten verhemelte en hersenafwijkingen met meer dan 40%. Een dagelijkse inname van 0,4 mg wordt aangeraden vanaf zwangerschapswens.

Preventie van CMV, rubella en toxoplasmose.

Voorafgaande aan de behandeling zal in je bloed gecontroleerd worden of je antistoffen hebt tegen CMV, rubella en toxoplasmose. Je arts zal je nadien duidelijke instructies meegeven over de in acht te nemen hygiënische maatregelen.