Vitrificatie is een recente ontwikkeling die toelaat om eicellen in te vriezen. Dit kan nodig zijn bij vrouwen die moeten starten met een behandeling die hun vruchtbaarheid kan schaden, vb. chemotherapie of stamceltransplantatie.  De biologische klok van de eicellen wordt stilgelegd op het moment van het invriezen. Ook jonge vrouwen die nog geen partner hebben kunnen zo hun vruchtbaarheid bewaren. Dit heet ‘social freezing’, ofwel het invriezen van zicellen om niet-medische of sociale redenen. Op die manier winnen vrouwen tijd, bijvoorbeeld als ze niet tijdig de juiste partner vinden om aan kinderen te kunnen beginnen.

Eicelvitrificatie: stop de klok.