Kwaliteitscontrole voor fertiliteitscentra zit niet mee vervat in accreditatie modules zoals NIAZ. Tot op heden was er in België enkel een controle door het FAGG op naleven van wetgeving inzake veiligheid en procedures. Zij voeren echter geen kwaliteitscontrole uit.

Nu is er op Europees niveau een certificatie ontwikkeld om veiligheid en kwaliteit van klinische en laboratorium procedures te verzekeren binnen een IVF centrum. Dit gaat uit van ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Op 26 en 27 maart brachten 2 inspecteurs een bezoek aan ons centrum LIFE-URG in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart. Zij namen onze werking onder de loep. En dit niet enkel op niveau van laboratorium technieken maar ook diagnose stelling, klinische pathways, procedures en resultaten.

Met enige trots kunnen we stellen dat we deze controle met vlag en wimpel doorstaan hebben en met fierheid stellen we vast dat we aan de Europese top van fertiliteitscentra kunnen meedraaien!