Het endometrium is een weefsellaag die de binnenkant van de baarmoeer bekleed. Bij het begin van een zwangerschap zal het embryo zich vasthechten aan het endometrium, dit heten we implantatie.

Endometrial scratching, ook nog endometrial injury genaamd, is een procedure waarbij met een kleine beschadiging aanbrengt aan de weefsellaag in de binnenkant van de baarmoeder door middel van een pipelle. Door deze beschadiging treden verschillende biologische processen in het werk, waardoor een embryo makkelijker zal innestelen in de baarmoeder.

Endometrial scratching is een eenvoudige, low-cost procedure die men ambulant kan uitvoeren in de cyclus voor de eigenlijke IVF cyclus. Dit duurt slechts enkele minuten en veroorzaakt enkel wat discomfort bij de patiënt. Bespreek met uw arts of dit voor u een optie kan zijn.