Het deel van LIFE dat zich in het Heilig Hart ziekenhuis bevindt heet URG of Unit voor Reproductieve Geneeskunde.  URG beschikt sedert 1999 over de zogenaamde B-licentie, om alle hedendaagse fertiliteitsbehandelingen integraal te kunnen aanbiden, met terugbetaling door de overheid waar mogelijk.

In het Heilig Hart Ziekenhuis gebeuren alle technische aspecten van de fertiliteitsbehandeling. Hier vinden alle eicelpuncties, embryotransfers en inseminaties plaats, want hier bevindt zich het IFV labo. In het IVF labo worden ook alle ingevroren zaadcellen, eicellen en embryo’s bewaard.

U kan er terecht voor cyclusmonitoring (bloedname en echografie) op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag.

U kan er terecht voor consultaties bij Dr. Patrick Puttemans, Dr. Isabelle Segaert en Dr. Sylvie Gordts.

Ook alle operaties onder narcose gebeuren in het operatiekwartier van het Heilig Hart Ziekenhuis te Leuven, al dan niet met een opname.